Regnul Fungi cuprinde:

- organisme unicelulare

- organisme pluricelulare

După nutriţie sunt organisme heterotrofe saprofite sau parazite.

Corpul este numit miceliu si este format din celule haploide sau diplode, uni sau dicariotice.

Analizaţi ppt.ul asociat şi notaţi intr-un document word urmatoarele:

1. exemple de fungi din cele 3 clase.

2. cautati imagini cu exemplele alese.

3. Importanta fungilor.

4. Penicilina- descoperirea secolului trecut care ne-a salvat de epidemii